Ubytovací řád

Penzion může ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje. Host je povinnen při příjezdu předložit provozovatli penzionu platný doklad totožnosti. Host následně obdří klíč od pokoje a vstupu do penzionu.

Ubytování nebude poskytnuto osobám postiženým infekčním onemocněním , kožními parazity, osobám zahmyzeným a odpov budících osobám pod vlivem alkoholu nebo pod vlivem omamných látek.

Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. Pokud provoz penzionu dovoluje,je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příchodu.

Požádá- li host o prodloužení ubytování a ubytovatel má možnost mu vyhovět, může mu nabídnout i jiný pokoj, než ve kterém byl původně ubytován.

Host může přijímat návštěvy ve svém pokoji pouze se souhlasem ubytovatele v době od 8:00 do 22:00 hodin.

Host nesmí bez souhlasu majitele mít v penzionu žádné zvíře.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit provozovateli. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši (pořizovací hodnoty nového) připsána k úhradě.

Host nesmí bez souhlasu personálu přemisťovat nebo jinak upravovat vybavení na pokoji, nebo z pokoje do dalších prostor.

Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče jako varné konvice, přímotopy s vyjímkou zařízení sloužících k osoboní hygieně. Host může používat také spotřebiče s malým příkonem, sloužící osobní potřebě, tj. notebooky, tiskárny, nabíječky k videokamerám, mobilním telefonům a podobně. Hosté dále nesmí provádět jakékoliv úpravy a zasahova do elektrické sítě nebo jiné instalace.

Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách pensionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech pensionu i v jeho venkovní části.

Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 500,-Kč.

Provozovatel neodpovídá za věci vnesené hostem do pensionu, za škodu na odložených věcech.

Kouření na pokojích a v prostorách penzionu je zakázáno.


V Libochovicích 5.2. 2013